Devletin Alevilik Bildirgesi

Devletin Alevilik Bildirgesi

Bu bildirge, İslamiyet’in Türkiye’de yaşayan bir kolu olan Aleviliğin, sorunlarını duyurmayı ve Alevilerin bazı isteklerini kamuoyuna yansıtmayı amaçlıyor. Aleviler; başka inançlara, “doğru, güzel, kutsal” gözüyle bakarlar. Kendi inanç ve kültürleri için de aynı olumlu duygu ve yaklaşımı beklerler... Alevi öğretisinin tanınması, Türkiye için barış ve zenginlik kaynağı olacaktır...

 

Gerçekler

 

Türkiye’de 20 milyon Alevi yaşıyor.

 

60 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun yaklaşık 20 milyonunu, Aleviler oluşturuyor.

Alevilik de, Sünnilik gibi İslam inancının bir koludur. Sünnilik kadar eskidir. Türkiye’de dinsel, siyasal, kültürel, sosyal yönleriyle Alevilik, halkın bir bölümünün yaşama biçimi olarak halen varlığını sürdürmektedir. 

Devamını oku...

ŞEYHÜLİSLÂM EBUSSUUD EFENDİ FETVALARI

ŞEYHÜLİSLÂM EBUSSUUD EFENDİ FETVALARI

III. MÜRTEDLER

A. KIZILBAŞLAR

479. MES'ELE : Kızılbaş taifesinin şer'an kıtali helâl olup, ks
gâzî ve kızılbaş taifesinin ellerinde maktul olanlar şehîd
mı?

ELCEVAP : Olur, gazâ-i ekber ve şehâdet-i cazîmedir. (A
SU'AL-Î AHAR : Kıtalleri helâl olduğu takdirce, mahzâ !
ehl-i islâm hazretlerine bağy ve 'adavet üzere olup, aske]
ma kılıç çektiği için mi olur, yâhud gayri sebebi var mıdır
ELCEVAP : Hem bâgîlerdir, hem vücûh-i kesîreden kâf
(A. 255 b)

Attachments:
Download this file (e_s_efendi.gif)e_s_efendi.gif[ ]6 kB

Devamını oku...

BELGE

KIZILBAS ali ÜLGER

B E L G E L E R I N  - T A M A M I

Balaban Aşireti Soy Seceresi kitabındaki önemli belgeleri bire bir buraya aktarıyorum.
Bu belgelerin; Yakın tarihteki önemli politik ittifaklara ışık tutmaktadır.
Bugün Kürt sorunu, Ermeni meselesi, Zaza sorunu ve Alevi Kızılbaş sorununa yönelik demokratik politikaların oluşmasına katkısı olacağı kanısı taşımaktayım.
Demokratikleşme yenilenme ve yeniden yapılanma içinde kendimizle tarihimizle hesaplaşmak için de önemli belgeleri günışığına çıkartmaktadır.

K I Z I L B A Ş  a l i  Ü L G E R

Attachments:
Download this file (balaban.jpg)balaban.jpg[ ]66 kB
Download this file (gul-aga-ve-cocuklari.png)gul-aga-ve-cocuklari.png[ ]329 kB

Devamını oku...