Ayşe Hür

Ayşe HÜR

Tek eksik ‘Sakallı Nureddin Paşa’ 

Müjdeler olsun. 26. sınırötesi harekât başladı. Madem devletimiz 90 yıllık Kürt Meselesi’ni (onlara göre PKK veya terör meselesi elbette) orduya havale etti, o halde ordumuzun başına bir de ‘Sakallı Nureddin Paşa’ bulalım, böylece hem gelenek devam etsin, hem ordumuz başarıdan başarıya koşsun, hem ordunun yetmediği yerlerde ‘Nureddin Paşa yöntemleri’ ile meseleyi halletsin. Neden böyle düşündüğümü yazıyı okuduğunuzda anlayacağınızı düşünüyorum.

Devamını oku...

(Belgenin tamamı) DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE ANKARA 7.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 (Belgenin tamamı)

DANIŞTAY (   ) DAİRESİ  BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE

ANKARA 7.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO :2004/3227

 

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN                                                                               

DAVACI                                :Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

VEKİLİ                                  :Av. Hıdır Özcan

DAVALI                                :Diyanet İşleri Başkanlığı

D.KONUSU                           :Ankara 7.İdare mahkemesinin E.2004/3227,K:2006/759 Sayılı Kararının onanmasına ilişkin Danıştay 10.Dairesinin 2006/5564 E.2010/476 Sayılı kararının düzeltilerek yerel mahkeme kararının bozulması talebini içerir dilekçedir.

 TEBLİĞ TARİHİ                   :22.03.2010

 KARAR DÜZELTME NEDENLERİMİZ

Danıştay 10.Dairesinin kararı hukuka aykırıdır.

Devamını oku...

İslâm ve Marksizm: Bir Demir Küçükaydın Eleştirisi

İslâm ve Marksizm: Bir Demir Küçükaydın Eleştirisi                                    

Garbis Altınoğlu

8-14 Şubat 2012 

Giriş 

27 Ocak’ta Adil Medya adlı internet sitesinde Demir Küçükaydın’la yapılan bir mülâkat yayınlandı. Ben bu yazıda, Adil Medya’nın okuyucularına, “Küçükaydın: Sosyalizmin Muaviye’si Stalin’dir” başlığıyla sunmayı yeğlediği sözkonusu mülâkatta ele alınan bazı önemli noktaları eleştiri konusu yapacağım. Tabii bu mülâkatta eleştiriyi hak eden, ama bu yazının kapsamını fazlasıyla genişleteceği için burada ele almayacağım ya da belki sadece geçerken değineceğim başka hatalı görüşler de var.

Devamını oku...

önemli bir belge

"Dahili iç işlerimizde mühim bir safha varsa o da Dersim meselesidir. Dahilde bulunan iş bu yarayı, bu korkunç çıbanı ortadan temizleyip koparmak ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için hükümete tam ve geniş salahiyetler verilmelidir."

mustafa kemal atatürk

baytar nuri’nin örtülü itirafları

baytar nuri’nin örtülü itirafları

sait çiya

Bizim gençligimizde Dersim´le ilgili yazılı kaynaklar yoktu. El altından kopyası dağıtılan Baytar Nuri´nin Kürdistan Tarihinde Dersim kitabı tek yazılı kaynaktı. Kitaplarda yazılanların çok önemli görüldüğü bir dönemde, bu kitapta yazılanlar tek doğru olarak görüldü. Gerçi Baytar Nuri´nin söyledikleri halkımızın anlatımları ile uyuşmuyordu. Yaşlılarımız yazılanlara katılmıyordu. Biz yine de kitapta yazıyorsa doğrudur anlayışındaydık.

Devamını oku...