Ali Usta: SÖYLENCELERİN BİZE BIRAKTIKLARI

Peygamberlerin Şeyhi İbrahim

Başlığı görünce Kurban masalı da hemen aklınıza gelmiştir.

Kurban tapınması, insanlık kadar eski bir tapınma yöntemidir.

Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek:

"İlkellerde ibadetin temel unsurlarından biri olan KURBAN, olağanüstü kudretin (Tanrıların) gönlünü hoş tutmak, onlarla barışık olmak, onlara teşekkür etmek ve onlardan isteklerde bulunmak için sunulan şeylerdir..." der.

Orhan Hançerlioğlu da KURBAN için:

"İlkellerde, elde edilen ilk ürün, ilk av doğaüstü gücün hakkıdır.." der.

KURBAN, tanrı ya da tanrılara şükran hediyesi olarak sunulduğu gibi; aslında bazen de insanların, tanrı ya da tanrılarıyla olan pazarlıklarının malzemesidir.

Ektiği ürün bol ve iyi mahsul verirse, ondan belirli bir miktarı ya da ilk ve en iyi olanları tanrılarının hakkıdır. Beslediği hayvanların ilk ya da en iyileri yine tanrılarının hakkıdır.

 SÜNNET de aslında bir tür kurbandır. Soyu bol ve iyi olsun diye insanın, üreme organının bir kısmını tapındığına kurban etmesidir.

Bazen de tanrı ya da tanrılarıyla pazarlığa girişen insan, eğer bu dileği yerine gelirse ona kurban olarak birşeyler sunacağına dair tanrı ya da tanrılarına söz verir.

Günümüzde de aslında halen öyle değil midir?

Peki bizim kahramanımız İbrahim neden oğlunu kurban etmek kadar ileri gitmiş? Aslında kahramanımız değil, ilkel insanların çoğu, tanrılarıyla giriştikleri bu pazarlığı abartıp, çocuklarını kurban etmişler. Bu çocuk genelde ilk doğan çocuk ya da ilk doğan erkek olmuş.

İbrahim`in bağlı bulunduğu Sabiilik dininde; sığır, kuzu, horoz, kuş kurban edildiği gibi, bir de tüyler ürpeten bir kurban çeşidi daha bulunuyordu. O da, ilk doğan çocuk.

Kurban masalını hepimiz biliriz ve sonuçta ne olursa olsun, ister Allah, ister İbrahim`in vicdanı çocuğunu kesmekten vazgeçirsin; bilinen birşey var ki İbrahim, Sabiilik dinine karşı yeni bir din geliştirmeye calışmış ama ülkesinin kralı NEMRUD´a karşı giriştigi mücadeleyi kazanamayacağını anlamış ve Kenan`a (Şimdiki İsrail) giderek onları örgütlemiş. (Unutulmaması gerekir, şimdilerde politik görüş ya da ideoloji dediğimiz şeye, eskiden "din" denirdi)

Yahudi Eğitim Dairesi`ne göre İbrahim`in yaşadığı dönem M.Ö. 2000-1500 yıllarıdır.

Yine Yahudiler`in mitoloji kitabı Tevrat`a göre İbrahim; Nuh`un oğlu Sam`in, sekizinci göbekten torunu olan Terah`ın oğludur. Aynı zamanda Lut`un babası olan Haran`ın kardeşidir ve Harran´da yaşamıştır.

Yahudiler`in mitoloji kitabı Tevrat`a göre İbrahim`in kurban etmek istediği oğlu İSHAK`tır.

Kuran`a göreyse bu oğlu İSMAİL`dir.

Aslında bir çelişki varmış gibi görülüyor ama her iki taraf da bunu bilerek böyle yapmıştır. Soylarını, İBRAHİM`e daha iyi dayandırmak için yaparlar bunu.

Hindistan'daki Brahma Dini de İbrahim'in dinidir. Ariler'in Hindistan'a yerleşmesinden sonra oluşmuş olan bir dindir.

Kürdçe Abram ismi Yahudiler'de Abraham, Araplar'da İbrahim, Hintliler'de Braham oluvermiş.

İşte Peygamberlerin Şeyhi olarak bilinen Harranlı İbrahim'in başka halklar tarafından nasıl paylaşıldığına kısaca bir bakış. Ve, Kürtler'in kültürel ve tarihsel sömürüsüne değişik bir bakış..